Ang kursong ito ay hindi magagamit sa kasalukuyan sa mga residente ng Pennsylvania. Makipag-ugnay sa amin para sa mga detalye.

Email sa amin sa

Sertipikasyon kurso online sa pharmacy technician

pharmacy technician

Mabilis na paghanap ng magandang trabaho

Mga baguhan sa paghahanap ng trabaho

 • Tatlong linggo na kurso para sa pagkuha ng mabilis na trabaho
 • Ang mga sertipikadong pharmacy technician ay maaaring magpatuloy sa pangangasiwa o iba pang mga espesyalista sa parmasyutiko
 • Kunin ang kursong ito para sa kinakailangang kasanayan sa trabaho
pharmacy technician

Kailangan ba sa inyong lugar ang pumasa sa marka ng PTCB?

Kami ay inaprubahan ng PTCB at ang aming pagsusulit ay sumasaklaw sa lahat ng preparasyon ng mga materyal na iyong kinakailangan!

Ang ilang mga lugar ay nag-iiwan ng mabuting pagpapasiya ng mga employer habang ang iba ay nangangailangan ng pagsusuri at magkaroon ng lisensiya. Anuman ang mga kinakailangan, kami ay inaprubahan ng PTCB at ang aming kurso ay isinulat upang masakop ang mga paksa ng pagsusulit sa sertipikasyon ng Pharmacy Technician Certification Board. Mag-scroll pababapara sa isang listahan ng mga kinakailangan ayon sa lugar.

pharmacy technician

Ano ang malalaman mo

 • Controlled substances
 • Regulations
 • Pharmacology
 • Sterile and non-sterile compounding
 • Drug forms and drug classifications
 • Pharmacy quality assurance
 • Inventory management
 • Pharmacy billing and reimbursement
 • Click here for full syllabus

Tandaan: Ang aming mga kurso ay ibinebenta sa Ingles

Tumutulong sa iyo ang National Pharmacy Tech Academy na maghanda kang ipasok ang propesyon ng tech ng parmasya


Ano ginagawa ng isang pharmacy tech?

Ang mga pharmacy technicians ay tumutulong sa mga Pharmacists sa pagbibigay ng gamot. Ang trabaho ay pwede sa lokal na parmasya o sa isang hospital.

Gusto mo ba ng karir kaysa trabaho?

Sa fast food at retail jobs magtatagal ka nga, pero sa tinagal maiinip ka lang, walang oportunidad umangat, ang sweldo ay mababa at maiisip mo na lang na ayaw mo na sa trabaho mo.

Paano naman ang trabahong mabilis, maganda at patuloy na paglawak sa larangan ng medikal. Pharmacy technicians ay in demand. Dahil sa pagtaas ng populasyon ng mga matatanda, ang trabahong medikal ay magiging in demand sa hinaharap. Nakikita ng Bureau of Labor Statistics na tataas ng 9% ang demand sa pharmacy technician sa susunod na sampung taon. Ito ay mas mabilis sa inaasahang pagtaas. Mahigit 34,700 trabaho ang madadagdagan sa panahon na iyon. Iyan ay magandang balita!

Magkano ang aking kikitain?

Ayon sa U.S Bureau Of Labor Statistics ang median taunang suweldo para sa technician ng parmasya ay $ 36,740 na may saklaw sa pagitan ng $ 28,740 at $ 47,580. Isang Associate's Ang degree bilang isang Medical Assistant ay kikita ng humigit-kumulang sa pagitan ng $ 29,070 – $ 48,170 bawat taon (Mayo 2021).

Ano ang mga kailangan sa pagsasanay?

Kami ay kinikilala ng PTCB™. Sa ibang lugar, ang kailangan lang nila ay ang makapasa ka sa Pharmacy Technician Certification Board exam samantala ang iba ay kailangan pa ng karagdagang edukasyon. Isinama namin lahat ng kailangan sa pharmacy technician State Requirements section sa baba.

Paano ba ang pagsusulit?

Ang aming pagsusulit sa kurso ay may layunin na may matutuhan na kaalaman sa bawat bahagi nang kurso. Ang pagsusulit ay may 50 na mga katanungan. Paano kung bumagsak sa pagsusulit? Pwede ka pang sumubok ng dalawang beses para makapasa at ikaw ay bibigyan ng remediation para makatulong sa iyong pag-aaral kung saan mo pa kailangan pagbutihin.

Kami ay inaprubahan ng PTCB™ at ang aming pagsusulit sa kurso ay may layunin din para ihanda ka sa pagsusuri ng Pharmacy Technician Certification Board (PTCB™), kung saan kailangan sa ibang lugar. Ang PTCB™ ay may 90 na tanong multiple-choice. Ikaw ay may 120 minuto para matapos ang buong pagsusulit. Ang pagpuntos ay sumasaklaw sa pagitan ng 1000–1600 at dapat ikaw ay makakuha ng puntos na 1400 o mataas pa para makapasa. Ang pagsusulit ay kinukumpleto sa computer testing centers. At ikaw ay pinapayagan na gumamit ng simpleng calculator tuwing pagsusulit. Ang PTCB™ ay naglalathala ng examination blueprint (www.ptcb.org), kung saan inilalaan ang prospective technician sa paksa na sakop ng pagsusulit. Sakop ng aming kurso ang lahat ng nakapaloob sa blueprint, para ikaw ay nakatitiyak na alam mo ang lahat na kailangan mong malaman sa pagsusulit at maging matumpay dito. Mapapansin mo sa aming kurso sa ibang section na mayroon bold numbers sa umpisa o sa huli nito. Ang mga ito ay nauugnay sa mga blueprint na kailangang bigyang-diin sa iyong paghahanda.

Ang aming pharmacy technician program ay isang PTCB-recognized education/training program. Ang mga kalahok na nakakumpleto ng aming programang pharmacy technician ay magiging karapat-dapat na mag-aplay para sa pharmacy technician certification exam.

Paano kung hindi ako pumasa

Huwag mag-alala. Kung hindi ka man makakapasa sa unang pagsusulit, magagamit mo ulit ang aming materyal sa pag-aaral ng walang bayad, para ikaw ay makapag aral ulit para sa susunod na pagtangkang pagsubok. Pinagsama namin ang isang comprehensive study course na maghahanda sa iyo upang maging matagumpay.

Sistema ng trabaho bilang pharmacy technician

Ang bawat estado at lalawigan ay may iba't ibang mga patakaran para sa mga tao na magtrabaho bilang isang Pharmacy Technician.

Kami ay pamilyar sa mga batas para sa bawat estado/lalawigan. Pwede nyo kaming tawagan sa telepono upang suriin ang mga detalye. Ngunit sa pangkalahatan, ito ang proseso:

 • Dapat ikaw ay higit sa 17 o 18 taong gulang, depende sa estado
 • Dapat mayroon kang isang diploma sa high school o GED sa karamihan ng mga estado
 • Dapat kang pumasa sa isang pagsusulit sa antas ng estado (na kung saan inihahanda ka ng kursong ito)
 • Dapat kang pumasa sa isang background check at magkaroon ng isang malinis na record. Ang mga patakaran ay pwedeng magkaiba sa bawat lugar o State

Naitala na namin ang specific rules at our state laws page, ngunit maari mo naman kaming tawagan sa telepono at maaari naming linawin ang anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa mga impormasyon na ito.

Take for Pharmacy Technician
           Certification Board Exam prep course

Pag-enrol

Study for Pharmacy Technician
           Certification Board Exam

Pag-aaral

Take the Pharmacy
           Technician Certification Board Exam

Kumuha ka ng pagsusulit

New Certified
           Pharmacy Technician

Simulan ang iyong bagong karera

Tandaan: Ang aming mga kurso ay ibinebenta sa Ingles